TARIFES DE PREUS:

Classe de Mat amb Torre ( 5 persones)                60€
MENSUAL - (2 sessions setmanal)

Classe de Combo (5 persones)
MENSUAL - (2 sessions setmanal)                         99€   

Classe de Reformer ( 5 persones)
MENSUAL ( 1 sessió setmanal)                              62€
CLASSE SOLTA                                                            26€ 


Classe Privada(personal)
ABONAMENT MENSUAL 4 sessions                     147€
ABONAMENT MENSUAL 8 sessions                     257€
ABONAMENT FLEXIBLE 10 sessions                    338€
CLASSE SOLTA                                                            40€

Classe Duo (2 persones)
ABONAMENT 4 sessions                                         99€(cadascun)
ABONAMENT 8 sessions                                       184€ (cadascun)
CLASSE SOLTA                                                            27€ (cadascun)